REALIZACE

Realizujeme zahradní úpravy na základě námi vypracovaných návrhů, případně dle návrhů jiné projektové firmy. Menší nenáročné prostory lze realizovat i na základě skic a konzultací.
Termín pro provedení výsadeb je nejvhodnější v období duben – květen a září – říjen. Rostliny pěstované v kontejnerech se mohou vysazovat od jara do zimy, ale přes letní období je nutné zajistit pravidelnou zálivku. Při realizaci travnatých ploch - ať už formou výsevu nebo pokládky již hotových travních koberců - je lépe dodržet jarní a podzimní termíny. Některé větší zahradní úpravy je možno realizovat i po etapách.
Drobné stavební prvky v zahradě (zídky, obruby záhonů, schody apod.) lze realizovat v rámci zahradních úprav.
Při realizaci zahradních úprav, které projektovala jiná projekční kancelář, zajišťujeme i odborný technický dozor.


→ PŘEHLED A FOTODOKUMENTACE REALIZACÍ ZDE